Financijsko poslovanje

Restruktiriranje djelatnosti i kadrova

Ako ste vlasnik ili manager tvrtke u teškoćama, odnosno ako niste u mogućnosti spriječiti značajne gubitke sredstava ili ako Vam je vrlo vjerojatno (kratkoročno ili srednjoročno) ugrožen opstanak, imate sve uvjete da zatražite pomoći našeg stručnog tima u restrukturiranju svoje tvrtke.

Restrukturiranje najčešće uključuje reorganizaciju i racionalizaciju poduzetnikovih djelatnosti što može značiti napuštanje djelatnosti koja je donosila gubitke, restrukturiranje postojećih djelatnosti kako bi  ponovno postale konkurentne ili diversifikaciju djelatnosti (razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda i proizvodnih procesa).

Naš usko specijaliziran tim stručnjaka pomoći će vam sagledati sve buduće aspekte restrukturiranja kao i njihovu provedbu. Planovi restrukturiranja izrađuju se u skladu sa smjernicama za pomoć poduzetnicima u teškoćama.

Sam plan restrukturiranja se sastoji od:

  • analize dosadašnjeg poslovanja
  • programa restrukturiranja
  • provedbe programa restrukturiranja

Vrijeme izrade programa: 10 -15 dana od dostave svih potrebnih podataka

 

Izrada poslovnih planova

Izrada poslovnog plana je bitan dio realizacije svake poduzetničke ideje jer isti omogućuje realnu provjeru poslovne ideje.

Poslovni plan odgovora na pitanja realnog razvoja tvrtke i konkurentnosti na tržištu. Radi se o sustavnom prikazu planiranih ciljeva i aktivnosti tvrtke u određenom, najčešće 10-15 godišnjem  razdoblju.
Poslovni plan namijenjen je kako poduzetniku za cjelovitu analizu vlastitog projekta i sagledavanje svih potrebnih elemenata za njegovo uspješno ostvarivanje tako i za realizaciju vrlo često potrebnih kreditnih sredstava.

Stoga uz samog poduzetnika, korisnici poslovnog plana su financijske institucije od kojih poduzetnik namjerava pribavljati dodatna financijska sredstva.

Svaki poslovni plan cjelina je za sebe te je svojim oblikom prilagođen poduzetničkom poduhvatu i djelatnosti.

Najčešći naručioci poslovnih planova su obrti i startup tvrtke.

Vrijeme izrade: 12 -1 4 dana od dostave svih potrebnih podataka

 

Izrada investicijskog programa

Investicijski plan ili program predstavlja studiju kojom poduzetnik, ili neki drugi poslovni subjekt, detaljno dokazuje ekonomsku opravdanost ulaganja u određenu investiciju koju namjerava financirati iz vlastitih ili vlastitih i kreditnih sredstava.
U izradi investicijskog plana poseban naglasak je na opravdanosti ulaganja, te na detaljnoj analizi troškova ulaganja i poslovanja, formiranju ukupnih prihoda, te se koristi većim brojem metoda prilikom ocjenjivanja opravdanosti ulaganja.

Osim toga, investicijski plan uključuje analizu tržišta, tehnološko-tehničku i ekonomsko-financijsku analizu kako bi se pokazalo je li ulaganje sredstava u novi investicijski ciklus opravdano i prihvatljivo.
Najčešći naručioci investicijskih planova su tvrtke koje već imaju ustaljeno poslovanje te kreću u novi investicijski ciklus.

Vrijeme izrade: 15 -20 dana od dostave svih potrebnih podataka.

 

Analiza poslovanja tvrtke

Ukoliko više ne možete pratiti cjelokupno tržište, te ne možete sa sigurnošću ustvrditi koji dio poslovanja donosi gubitke, vrijeme je za detaljnu i objektivnu analize poslovanja, odnosno praćenje učinaka pojednih grana poslovanja u odnosu na cjelokupno poslovanje tvrtke.

Analiza poslovanja sastoji se od analize financijskog poslovanja na temelju podataka iz poslovnih knjiga, izrade pokazatelja poslovanja (pokazatelji financijske stabilnosti, likvidnosti, uspješnosti) te analize cjelokupnog poslovanja.
Analiza uključuje i izradu prijedloga mjera za poboljšanje poslovanja.
Najčešći naručioci su tvrtke s ustaljenim, ali sve manje produktivnim poslovanjem.

Vrijeme izrade: 10-15 dana od dostave svih potrebnih podataka.

Ostale financijsko-ekonomske usluge

U širok opseg naših usluga koje nudimo našim klijentima izdvojit ćemo samo neke:

  • Projekcija budžeta i smanjivanje troškova, ali ne na štetu razvoja i kvalitete poslovanja
  • Organizacija poslovanja s naglaskom na širenje tržišta
  • Optimizacija kadrova i povećanje efikasnosti

PARTNERI