Donosimo Vam pregled otvorenih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava Europskih fondova kao i onih koji su najavljeni za ovu godinu i tiču se malog i srednjeg poduzetništva. Svakako preporučamo da redovito pratite i web stranice sljedećih instuticija ( Ministarstvo poduzetništva i obrtam, Hrvatski zavod za zapošljavanjem Ministarstvo turizmam, Ministarstvo kulture, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatski institut za tehnologiju, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) kao i web stranice Interritusa jer pojedini progami za dodjelu bespovratnih sredstava još nisu najavljeni, a navedene institucije će ih svakako provoditi tokom 2015. godine.

Trenutno otvoreni natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava na koje se mogu prijaviti mali i srednji poduzetnici:

 

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007-2013.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, informacijske i komunikacijske tehnologije

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

 

Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program za razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 27.11.2014. do 17.2.2015.

Nadležno tijelo: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Područje: civilno društvo, zapošljavanje, socijalne usluge, socijalna uključenost, obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, mladi

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, visoka škola, zadruge

 

 

Natječaji koji su u najavi za dodjelu bespovratnih sredstava na koje se mogu prijaviti mali i srednji poduzetnici:

 

Natječaj za provedbu mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, rbarstvu i ruralnom razvoju

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, velika poduzeća, poljoprivreda

Prijavitelji: fizičke osobe, gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, mladi, obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, obrtnici, poljoprivredne organizacije, poljoprivredni gospodsraski subjekti, zadruge

 

Natječaj za provedbu mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, velika poduzeća, poljoprivreda, energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije, mladi

Prijavitelji: fizičke osobe, gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, mladi, obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, obrtnici, poljoprivredne organizacije, poljoprivredni gospodsraski subjekti, zadruge

 

Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Sažetak:

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijava, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 147 milijuna eura.

Dodjeljivat će se državne potpore za razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz početna ulaganja te razvoj novih kompetencija i stvaranje radnih mjesta zbog podizanja konkurentnosti kroz investicije u nove i postojeće proizvodne kapacitete, ulaganja u suvremenu proizvodnu opremu, tehnologiju i nove proizvode, diversifikaciju i širenje poslovne djelatnosti, što će omogućiti razvoj proizvoda i usluga, povećanje produktivnosti te povećanje broja zaposlenih i očuvanja postojećih radnih mjesta.

 

Popis natječaja sa rokom predaje projektnih prijedloga u veljači 2015. (ne odnosi se samo na malo i srednje poduzeništvo)

 

Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta
otvoren od 3.12.2014. do 20.2.2015.

Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju
otvoren od 27.11.2014. do 17.2.2015.

Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom
otvoren od 24.12.2014. do 24.2.2015.