Kontakt

 

Interritus usluge d.o.o.
M. Trnine 17
10430 Samobor
URED: Angora Office centar, Jaruščica 9D, Zagreb
e-mail: info@interritus.hr
telefon: 01/7988-621
mob: 099/2142-994

 

  • Naziv i skraćeni naziv tvrtke: Interritus usluge d.o.o.
  • Sjedište tvrtke: M. Trnine 17, 10430 Samobor
  • Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
  • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: MBS 081098697
  • Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: temeljni kapital 20.000kn, uplaćen u cjelosti
  • Članovi uprave društva: Borna Marković
  • Poslovna banka i broj računa: Erste banka d.d. HR5024020061100828848

PARTNERI